• Συμβολαίου (για αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, δωρεές κ.α.)
• Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
• Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας
• Οριοθετήσεις Κατατμήσεις Οικοπέδων – Αγροτεμαχίων
• Διορθωτικές Πράξεων Εφαρμογής
• Κτηματολογικές Διορθώσεις (Χωρικές Μεταβολές)
• Κυκλοφοριακές συνδέσεις επιχειρήσεων