Κατασκευή:
• Κατοικιών από το Α μέχρι το Ω με το «κλειδί στο χέρι»
• Καταστημάτων
• Αποθηκών
• Μεταλλικών Κατασκευών

 

Ανακαίνιση:
• Κατοικιών Επαγγελματικών Χώρων
• Αναπαλαιώσεις κτιρίων

 

Εργολαβίες σε δημόσια έργα