Άδειες Δόμησης (Οικοδομικές Άδειες):
• Κατοικίες
• Καταστήματα
• Επαγγελματικοί χώροι
• Αποθήκες
• Στέγαστρα

 

Άδειες Λειτουργίας:
• Άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Άδειες βιοτεχνικών/βιομηχανικών μονάδων
• Άδειες κτηνοτροφικών μονάδων
• Αδειοδότηση γεωτρήσεων
• Αδειοδότηση πρατηρίων υγραερίου-μικτών
• Αδειοδότηση φροντιστηρίων
• Αδειοδότηση καταστημάτων